ติดต่อ Imarflex

บริษัท อิมาร์เฟล็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด

เครื่องใช้ไฟฟ้าอิมาร์เฟล็กซ์ เทคโนโลยีมาตรฐานสากล

Our offices

ภาษาไทย

บริษัท อิมาร์เฟล็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด

132 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
เบอร์ติดต่อ 02 450 0033 (อัตโนมัติ 10 สาย) แฟ็กซ์ 02 452 1277 , 02 452 1063

English

IMARFLEX INDUSTRIAL CO.,LTD.

132 SOI RAMA II SOI 30, BANGMOD, CHOMTONG, BANGKOK, 10150
Tel: 02 450 0033 (10 Automatic Line) Fax: 02 452 1277 , 02 452 1063

Company

Imarflex Co., Ltd.

Postal Address

132 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150