ลดราคา!

เตาแผ่นความร้อนจากการเหนี่ยวนำ

เตาแผ่นความร้อนไฟฟ้า รุ่น IF-404

1,390฿
ลดราคา!

เตาแผ่นความร้อนจากการเหนี่ยวนำ

เตาแผ่นความร้อนไฟฟ้า รุ่น IF-408

1,490฿
ลดราคา!

เตาแผ่นความร้อนจากการเหนี่ยวนำ

เตาแผ่นความร้อนไฟฟ้า รุ่น IF-462

1,090฿
ลดราคา!

เตาแผ่นความร้อนจากการเหนี่ยวนำ

เตาแผ่นความร้อนไฟฟ้า รุ่น IF-463 (สีเขียว)

1,390฿
ลดราคา!

เตาแผ่นความร้อนจากการเหนี่ยวนำ

เตาแผ่นความร้อนไฟฟ้า รุ่น IF-465

790฿
ลดราคา!

เตาแผ่นความร้อนจากการเหนี่ยวนำ

เตาแผ่นความร้อนไฟฟ้า รุ่น IF-865

1,090฿